theorie - Geplaatst op 24-01-2017

Experiment De Netwerkschool: de digitale kluis

De Netwerkschool begon in 2006 als een gedachte-experiment om een ideale MBO school te ontwerpen. Eind mei 2010 is gestart met de uitvoering van de plannen. De Netwerkschool is geen modelschool, maar een model om na te denken over de inrichting van een mbo-school. Centraal staat een slimme en flexibele organisatie van het competentiegericht onderwijs. Dit betekent ook: slimmer werken voor onderwijsprofessionals en managers

Doel van het idee

De opbrengsten van vijf jaar Netwerkschool Vijf instellingen hebben vijf jaar hard gewerkt aan vernieuwing en verandering in het MBO. Zij hebben gezocht of zij beter onderwijs konden geven voor dezelfde kosten. Daarbij is er veel geleerd en ontwikkeld. Waardevol voor iedereen die werkzaam is in het MBO. Deze kluis vol met ervaringen is nu opengemaakt en beschikbaar. Geleidelijk zal de kluis verder gevuld worden. Per categorie vindt u instrumenten, documenten en andere handige hulpmiddelen om binnen uw eigen school vernieuwende elementen van de Netwerkschool toe te passen. Per school krijgt u inzicht welk veranderproces zij doorgemaakt hebben.

Wie is de doelgroep?

Tussen 2010 en 2015 hebben vijf onderwijsinstellingen uit het middelbaar beroepsonderwijs uitvoering gegeven aan het experiment. Helicon Opleidingen Summa College ROC Nijmegen ROC van Twente SintLucas

Wat heb je nodig?

De Netwerkschool heeft een andere insteek dan de traditionele school. Dit ‘anders’ vertaalt zicht in zes pijlers: Tijd en geld: de virtuele Netwerkschool is het hele jaar open en is het aantal leer- en werkuren per week gemiddeld 36 uur Professionalisering: in de Netwerkschool heeft een deel van de mensen een flexibel arbeidscontract om veranderende vraag op te vangen. Flexibiliteit en Maatwerk: studenten volgen modules in hun eigen tempo. Schooluitval en zittenblijven behoren tot het verleden Maximale betrokkenheid regio en bedrijfsleven: de Netwerkschool werkt nauw samen met het bedrijfsleven, de buurt en oud-studenten Bedrijfsmatige(r) cultuur: de Netwerkschool heeft een expliciete organisatiecultuur (flexibel en servicegericht) Studentondernemingen: de Netwerkschool biedt studenten de mogelijkheid geld te verdienen met werk dat relevant is voor hun opleiding.

Meer informatie link

Stichting De Netwerkschool is de begunstigde van de subsidie van het ministerie van OCW. De stichting is eindverantwoordelijk voor het welslagen van het Experiment De Netwerkschool, heeft het beheer over de beschikbare middelen en legt daarover verantwoording af aan het ministerie van OCW.

Contactpersoon en Organisatie

Stichting De Netwerkschool
Postbus7001 6710 CB Ede

0 mensen vinden dit een goed idee.

Stem voor dit idee
Niet alle velden zijn ingevuld.
Onjuiste gebruikersnaam + wachtwoord combinatie.
De wachtwoorden zijn niet gelijk.
Niet alle velden zijn ingevuld.
Aanmaken van een account is mislukt.
Niet alle velden zijn ingevuld.
Plaatsen van het idee is niet gelukt.
Hartelijk dank voor de aanmelding van jouw idee!

We kijken eerst of je inzending compleet is.
Daarom kan het 1-2 werkdagen duren voordat je deze op de site en kaart terugziet.

Zodra je idee op de site is terug te vinden, ontvang je hiervan bericht per mail.

Met vriendelijke groeten,

Het team van Levensles